Een afvoerloze gashaard is ontworpen om warmte en sfeer te bieden zonder dat er een traditionele schoorsteen of rookafvoerkanaal nodig is. In plaats daarvan maakt het gebruik van aardgas of propaangas als brandstof en is het ontworpen om de verbrandingsgassen veilig in de ruimte zelf af te voeren. Hier is een algemene uitleg van hoe een afvoerloze gashaard werkt:

  1. Brandstoftoevoer: De haard is aangesloten op een aardgas- of propaangasleiding, afhankelijk van het type brandstof dat wordt gebruikt. Het gas wordt geleverd via een gasleiding naar de haard.
  2. Gasregeling: In de haard bevindt zich een gasregelingssysteem, dat wordt bediend door een thermostaat, afstandsbediening of handmatige bedieningselementen. Met deze regeling kan de gebruiker de hoeveelheid gas die naar de branders stroomt, aanpassen om de vlamhoogte en de warmteafgifte te regelen.
  3. Ontsteking: De haard heeft een ontstekingssysteem dat de gas-luchtmengsel ontsteekt om de vlam te creëren. Afhankelijk van het model kan dit een elektronische ontsteking, een piëzo-elektrische ontsteking of een constante vlamontsteking zijn.
  4. Branders en vlamvorming: Het gas-luchtmengsel stroomt door de branders van de haard. Deze branders zijn zo ontworpen dat ze een gelijkmatige en realistische vlamvorming creëren, vergelijkbaar met een traditionele open haard. Sommige modellen hebben ook decoratieve elementen, zoals keramische houtblokken of stenen, om de vlammen visueel te verbeteren en een meer authentiek uiterlijk te geven.
  5. Verbrandingsproces: Tijdens het verbrandingsproces produceren de gasbranders warmte, waterdamp en een kleine hoeveelheid kooldioxide. Aangezien er geen rookafvoerkanaal is, worden deze verbrandingsgassen veilig afgevoerd in de ruimte.
  6. Veiligheidsvoorzieningen: Afvoerloze gashaarden zijn uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen, zoals een zuurstofdepletiesensor (ODS) en een vlamdetectiesysteem. De ODS bewaakt het zuurstofniveau in de ruimte en schakelt de haard uit als er onvoldoende zuurstof is. Het vlamdetectiesysteem detecteert of de vlam aanwezig is en schakelt de gastoevoer uit als de vlam uitgaat.

Het is belangrijk om de installatie en het onderhoud van een afvoerloze gashaard over te laten aan een professionele installateur, die ervoor zal zorgen dat de haard veilig en volgens de geldende voorschriften wordt geïnstalleerd. Ook is het cruciaal om de gebruiksinstructies van de fabrikant te volgen en periodiek onderhoud uit te voeren om de veilige werking van de haard te waarborgen.